MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMDA “KVEST USULI” QO‘LLASH

Authors

  • Abduqodir Abduqaxxor o‘g‘li Nurmamatov “Informatsion texnologiyalar” kafedrasi assistent o‘qituvchisi, NamMTI

Abstract

Bu usul jamoa bo‘lib o‘ynaladi va shuning uchun ham bolalar tomonidan iliq qarshi olinadiAyni usulda mashg‘ulot olib borish uchun tarbiyachidan artistlik mahorati, ijodkorlik talab etiladi. Chunki bu usulda shunchaki, nomigagina qilingan o‘yin tarbiyalanuvchilarni qiziqtira olmaydi.

References

O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni. Toshkent, 1997. 2. O‘zbekiston Respublikasi «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi». Toshkent, 1997.

Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shaxri. Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993-y.

Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq. Toshkent, 1996-y.

Abu Rayhon Beruniy. Hikmatlar. Toshkent:

J.Tulenov, Z.G‘ofurov. Falsafa. Т.: « 0 ‘qituvchi». 1997-y.

P.A.Mavlonova, B.Normurodova, N.Rahmonqulova. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. Т.: «Fan», 2007.

J.YoMdoshev va F.YoMdosheva, G.YoMdosheva. Interfaol ta’lim sifat kafolati. Т., 2009. 452

J.Hasanboyev, H.Sariboyev, G.Niyozov, O.Hasanboyeva, M.Usmonboyeva. Pedagogika. 0 ‘quv qo‘llanma. Т.: «Fan». 2006-y.

.N.Azizxo‘jayeva. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya, Toshkent. 11. A.Minovarov. Pedagogika. Т.: « 0 ‘qituvchi», 1996-y.

M.Inomova. Oilada bolalaming ma’naviy-axloqiy tarbiyasi. Т., 1999-y.

R.Mavlonova, N.Raxmonqulova. Boshlang‘ich ta’limning integratsiyalashgan pedagogikasi. Т., 2009-y.

R.Mavlonova, N.Raxmonqulova. Boshlang‘ich ta’lim innovatsiyasi. Т., 2007-y.

A. To‘xtayev. Ekologiya. Т.: « O‘qituvchi», 1998-y.

www.pedagog.uz.

www.ziyonet.uz.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Nurmamatov , A. A. o‘g‘li. (2023). MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMDA “KVEST USULI” QO‘LLASH. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 102–104. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4392