RAQAMLI TA’LIMNING ZAMONAVIY YO‘NALISHLARI VA ULARNI TA’LIM JARAYONIDA QO‘LLASH

Authors

  • Abduqodir Abduqaxxor o‘g‘li Nurmamatov “Informatsion texnologiyalar” kafedrasi assistent o‘qituvchisi, NamMTI

Keywords:

elektron ta’lim, onlayn ta’lim, masofaviy ta’lim, raqamli texnologiyalar, AKT, ta’limni raqamlashtirish, mobil qurilmalar tilshunoslik, talabalar.

Abstract

Maqola raqamli ta’limning zamonaviy tendentsiyalari va ularni ta’lim jarayonida qo‘llash muammosiga bag‘ishlangan. Ushbu tendentsiyalardan biri elektron ta’limni rivojlantirish va qo‘llashdir. “elektron ta’lim” tushunchasi bugungi kunda “masofaviy ta’lim” atamasi bilan birga qo‘llanilmoqda. Bu kengroq tushuncha bo‘lib, AKT asosida o‘rganishning turli shakl va yo‘llarini anglatadi. Bunday moslashuvchan, modelerlik, parallelizm, iqtisodiy samaradorligi, qamrovi, texnologiya, o‘qituvchi yangi roli, raqamli texnologiyalar foydalanish kabi masofa formati, barcha afzalliklaridan foydalanish talabalar orasida, balki aholining  orasida nafaqat chet tilini targ‘ib samaradorligini oshiradi, shunday masalalar bu maqolada muhokama qilinadi.

References

O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni. Toshkent, 1997. 2. O‘zbekiston Respublikasi «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi». Toshkent, 1997.

Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shaxri. Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993-y.

Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq. Toshkent, 1996-y.

Abu Rayhon Beruniy. Hikmatlar. Toshkent:

J.Tulenov, Z.G‘ofurov. Falsafa. Т.: « O‘qituvchi». 1997-y.

P.A.Mavlonova, B.Normurodova, N.Rahmonqulova. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. Т.: «Fan», 2007.

J.Yo‘ldoshev va F.Yo‘ldosheva, G.Yo‘ldosheva. Interfaol ta’lim sifat kafolati. Т., 2009. 452

J.Hasanboyev, H.Sariboyev, G.Niyozov, O.Hasanboyeva, M.Usmonboyeva. Pedagogika. 0 ‘quv qo‘llanma. Т.: «Fan». 2006-y.

.N.Azizxo‘jayeva. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya, Toshkent. 11. A.Minovarov. Pedagogika. Т.: «O‘qituvchi», 1996-y.

M.Inomova. Oilada bolalaming ma’naviy-axloqiy tarbiyasi. Т., 1999-y.

R.Mavlonova, N.Raxmonqulova. Boshlang‘ich ta’limning integratsiyalashgan pedagogikasi. Т., 2009-y.

R.Mavlonova, N.Raxmonqulova. BoshlangMch ta’lim innovatsiyasi. Т., 2007-y.

A. To‘xtayev. Ekologiya. Т.: « O‘qituvchi», 1998-y.

www.pedagog.uz.

www.ziyonet.uz.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Nurmamatov , A. A. o‘g‘li. (2023). RAQAMLI TA’LIMNING ZAMONAVIY YO‘NALISHLARI VA ULARNI TA’LIM JARAYONIDA QO‘LLASH. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 105–108. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4393