[1]
Эронов , С.Қ. 2023. ЗАМОНАВИЙ ИЛМИЙ БИЛИМЛАРНИНГ ЁШЛАР ДУНЁҚАРАШИНИ ЮКСАЛТИРИШДАГИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. Educational Research in Universal Sciences. 2, 14 SPECIAL (Nov. 2023), 199–205.