[1]
O‘rinboyeva , K.S. qizi and Shaxobiddinova , M.I. qizi 2023. DUNYONI YORITISH: YORUG‘LIKNING OPTIKADAGI XATTI-HARAKATLARINI O‘RGANISH VA UNING FAN VA TEXNOLOGIYADA QO‘LLANILISHI. Educational Research in Universal Sciences. 2, 14 SPECIAL (Nov. 2023), 219–222.