[1]
Oʻrinboyeva , K.S. qizi and Ergasheva , O.N. qizi 2023. FIZIKA FANINING RIVOJLANISHI VA METODIKASI. Educational Research in Universal Sciences. 2, 14 SPECIAL (Nov. 2023), 368–371.