[1]
Qodirov , M.Y. 2023. YO‘LLARDAGI KO‘RINISHLIK MASOFASINI ANIQLASH. TORMOZLANISH YO‘LINI BAHOLASH. Educational Research in Universal Sciences. 2, 14 SPECIAL (Nov. 2023), 1094–1096.