(1)
Xo‘jamurodova , S. N.; Muminova , U. Q. АBDULLА АVLОNIY–PЕDАGОG VА BОLАLАR SHОIRI. ERUS 2023, 2, 128-132.