(1)
Mamatov , D. K. TALABALARNING KOGNITIV KONPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA AUTOCAD GRAFIK DASTURINING O‘RNI VA AHAMIYATI. ERUS 2023, 2, 425-436.