(1)
Qodirov , A.; Umarov , A.; Ro‘zaliyev , A. OBYEKTGA YO‘NALTIRILGAN DASTURLASHGA KIRISH. ERUS 2023, 2, 481-484.