(1)
Umarova , B. B. qizi. MATNNI TANIB OLISH TIZIMIDA KLETKALI AVTOMATLAR. ERUS 2023, 2, 485-492.