(1)
Juraboev , O. DAVR ADABIYOTIDA AMIR UMARXON FENOMENI. ERUS 2023, 2, 680-688.