O‘rinboyeva , K. S. qizi, & Shaxobiddinova , M. I. qizi. (2023). DUNYONI YORITISH: YORUG‘LIKNING OPTIKADAGI XATTI-HARAKATLARINI O‘RGANISH VA UNING FAN VA TEXNOLOGIYADA QO‘LLANILISHI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14 SPECIAL), 219–222. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4416