Mamatov , D. K. (2023). TALABALARNING KOGNITIV KONPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA AUTOCAD GRAFIK DASTURINING O‘RNI VA AHAMIYATI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14 SPECIAL), 425–436. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4461