Mamatov , D. K. (2023) “TALABALARNING KOGNITIV KONPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA AUTOCAD GRAFIK DASTURINING O‘RNI VA AHAMIYATI”, Educational Research in Universal Sciences, 2(14 SPECIAL), pp. 425–436. Available at: http://erus.uz/index.php/er/article/view/4461 (Accessed: 27 February 2024).