[1]
S. S. qizi Shirinova, “UCHINCHI SHAXS FOYDASIGA TUZILADIGAN SHARTNOMALAR”, ERUS, vol. 2, no. 14 SPECIAL, pp. 39–45, Nov. 2023.