[1]
B. B. qizi Umarova, “MATNNI TANIB OLISH TIZIMIDA KLETKALI AVTOMATLAR”, ERUS, vol. 2, no. 14 SPECIAL, pp. 485–492, Nov. 2023.