[1]
A. A. Raxmanov and M. Q. o‘g‘li Xidirov, “AVTOMOBILLARGA TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH ISHLARINI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYASI”, ERUS, vol. 2, no. 14 SPECIAL, pp. 518–522, Nov. 2023.