Kadirov , A. X. “TA’LIM MAZMUNINI INTEGRATSIYALASHUVINING TENDENSIYALARI”. Educational Research in Universal Sciences, vol. 2, no. 14 SPECIAL, Nov. 2023, pp. 87-89, http://erus.uz/index.php/er/article/view/4388.