O‘rinboyeva , K. S. qizi, and M. I. qizi Shaxobiddinova. “DUNYONI YORITISH: YORUG‘LIKNING OPTIKADAGI XATTI-HARAKATLARINI O‘RGANISH VA UNING FAN VA TEXNOLOGIYADA QO‘LLANILISHI”. Educational Research in Universal Sciences, vol. 2, no. 14 SPECIAL, Nov. 2023, pp. 219-22, http://erus.uz/index.php/er/article/view/4416.