Qahhorov , S. “SOLIQ SIYOSATINI IQTISODIY FAOLLIKKA YO‘NALTIRILGAN MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH”. Educational Research in Universal Sciences, vol. 2, no. 14 SPECIAL, Nov. 2023, pp. 261-3, http://erus.uz/index.php/er/article/view/4425.