Jumanov, A. “XX-ASR OXIRI VA XXI-ASR BOSHLARIDA OʻZBEK SHEʼRIYATIDA TABIAT, JAMIYAT VA LIRIK QAHRAMONNING TASVIRLANISHI”. Educational Research in Universal Sciences, vol. 2, no. 14 SPECIAL, Nov. 2023, pp. 971-3, http://erus.uz/index.php/er/article/view/4568.