1.
O‘rinboyeva KS qizi, Shaxobiddinova MI qizi. DUNYONI YORITISH: YORUG‘LIKNING OPTIKADAGI XATTI-HARAKATLARINI O‘RGANISH VA UNING FAN VA TEXNOLOGIYADA QO‘LLANILISHI. ERUS [Internet]. 2023 Nov. 17 [cited 2024 Feb. 27];2(14 SPECIAL):219-22. Available from: http://erus.uz/index.php/er/article/view/4416