1.
Qodirov MY. YO‘LLARDAGI KO‘RINISHLIK MASOFASINI ANIQLASH. TORMOZLANISH YO‘LINI BAHOLASH. ERUS [Internet]. 2023 Nov. 17 [cited 2024 Feb. 27];2(14 SPECIAL):1094-6. Available from: http://erus.uz/index.php/er/article/view/4600