UCHINCHI SHAXS FOYDASIGA TUZILADIGAN SHARTNOMALAR

Authors

  • Shoxista Sanjar qizi Shirinova Toshkent davlat yuridik universiteti talabasi

Keywords:

shartnoma, taraflar, qarzdor, kreditor, uchinchi shaxs, huquq hamda majburiyatlar.

Abstract

Mazkur maqolada uchinchi shaxs foydasiga tuziladigan shartnomalarga kengroq to‘xtalib o‘tilgan. Shartnomaning taraflari hisoblangan qarzdor, kreditor va uchinchi shaxslarning huquq va majburiyatlari haqida tushuntirishlar berilgan. Maqolada uchinchi shaxs foydasiga tuziladigan shartnomaning xususiyatlari hamda amaliyotdagi holati ham bir muncha tahlil qilingan.

References

O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga sharh. 1-jild (birinchi qism) Adliya vazirligi. – T.: “Vektor-Press”, 2010, – 816 bet.

Rahmonqulov Hoji-Akbar. Majburiyat huquqi (umumiy qoidalar). /Huquqshunoslik ixtisosi bo‘yicha oliy o‘quv yurtlari “Xususiy huquq” yo‘nalishi magistratura talabalari uchun. – T.: TDYI nashriyoti, 2009. – 316bet.

Mualliflar jamoasi. Shartnoma huquqi. /Huquqshunoslik ixtisosi bo‘yicha oliy o‘quv yurtlari magistratura talabalari uchun. –T.: TDYI nashriyoti, 2006. – 352 bet.

Договорное право (общая часть) : постатейный комментарий к статьям 420–453 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 2.0] / Отв. ред. А. Г. Карапетов. – Москва : М-Логос, 2020. – 458 с.

O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. – Yuridik adabiyotlar publish nashriyoti, 2020. – 568 bet.

Договорное право. М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. Книга первая.Издание 3-е, стереотипное.

www.lex.uz

www.norma.uz

www.public.sud.uz

www.sudact.ru

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Shirinova , S. S. qizi. (2023). UCHINCHI SHAXS FOYDASIGA TUZILADIGAN SHARTNOMALAR. Educational Research in Universal Sciences, 2(14 SPECIAL), 39–45. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4377