TALABALARNING TEXNIK IJODKORLIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Authors

  • Salaxiddin Djumanazarovich Muradov UNIVERSITI OF SCIENSE AND TECHNOLOGIES “Aniq fanlar” kafedrasi katta o‘qituvchisi

Keywords:

Press-anjuman, raqobatbardosh, Jumboklar bozori, mutaxassis, malaka, yuksak, insoniy, fazilat, kasb, xalq, sodiq, jamiyat, fuqaro, mas’uliyat.

Abstract

Maqolada talabalarning texnik ijodkorlik kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari haqida va pedagogik muommolari haqida fikr yuritiladi.

References

Davletshin M. G. Psixologiya,- Toshkent: O‘qituvchi, 2017.- 41-bet

Muslimov N.A. va boshqalar Kasb ta’limi o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Monagrafiya Toshkent, TDPU, 2013.

Muslimov N.A., Mutalipova M.J., Abdullaeva Q.M. Bo‘lajak o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Metodik qo‘llanma, Toshkent, TDPU, 2017.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Muradov , S. D. (2023). TALABALARNING TEXNIK IJODKORLIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 53–56. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4380