TA’LIMDA NAZARIYA VA AMALIYOTNING O‘ZARO INTEGRATSIYA

Authors

  • F G‘affarov “International School of Finance Technology and Science”, pedagogika fanlari doktori, (DSc)

Keywords:

nazariya, amaliyot, integratsiya, mezon, sub’ektiv, motivatsion texnologiyalar, pedagogik texnologiyalar, boshqaruv texnologiyalar.

Abstract

Ushbu maqolada ta’lim jarayonida nazariya va amaliyotning o‘zaro integratsiyasini ta’minlash orqali ta’lim sifatiga erishish hamda zamonaviy kasb egalarini bo‘lajak kompetensiyalarini rivojlantirish to‘g‘risida bayon etilgan. 

References

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil

avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasida uzluksiz boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus professional ta’lim tizimini tartibga soluvchi normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 466-sonli qarori. //www.lex.uz

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 6-sentabrdagi PF-5812-sonli “Professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni. www.lex.uz

Ximmataliev D.O. Kasbiy faoliyatga tayyorgarlikni diagnostika qilishda pedagogik va texnik bilimlar integratsiyasi. // Monografiya. – T.: O‘zbekiston, 2017.

Гершунский Б.С. Философия образования для ХХI века // Учеб. пособие для самообразования. Изд. 2-е Перераб. и допол. – М.: Педагогическое общество России, 2002., 512 с.

Чапаев Н.К. Интеграция педагогического и технического знания в педагогике профтехобразования. – Екатеринбург: Свердл. инж.-пед. ин-т, 1992. 224 с.

Абдуллина О.Л. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. // Для пед. специалностей высших учебных заведений. 2-изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. 141 с.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

G‘affarov, F. (2023). TA’LIMDA NAZARIYA VA AMALIYOTNING O‘ZARO INTEGRATSIYA. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 90–92. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4389