TA’LIM TIZIMIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING IJOBIY TA’SIRI VA AHAMIYATI

Authors

  • Kamola Baxtiyor qizi Doniyorova Jizzax davlat pedagogika universiteti Maktab menejmenti yo‘nalishi talabasi
  • Muxlisa Hasanboy qizi Isankulova Jizzax davlat pedagogika universiteti Maktab menejmenti yo‘nalishi talabasi
  • Fazilatxon Abzalbek qizi Baxodirxonova Jizzax davlat pedagogika universiteti Maktab menejmenti yo‘nalishi talabasi

Keywords:

raqamlashtirish, oliy ta’lim, ta’limdagi innovatsiyalar, elektron ta’lim, onlayn ta’lim,pedagogik texnologiya, yordamchi ta’lim vositalari, ta’lim berishning texnik vositalar.

Abstract

Ushbu maqolada ta’limda innavatsion texnologiyalar haqida tushunchalar keltirilgan hamda pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi - bu o‘qituvchi va o‘quvchining belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlangan texnologiyalarning ahamiyati va foydali jihatlari to‘g‘risida tushunchalar keltirilgan

References

S. Alixonov. “Matematika o‘qitish metodikasi” . cho‘lpon nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi.Toshkent-2011.

Matematika fanini o‘qitishda innovatsion yondashuvlar moduli bo‘yicha o‘quvuslubiy majmua.Termiz – 2020.

Umumiy o‘rta ta’limning matematika fanidan davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturi .Toshkent-2017

https://kitobxon.com/uz/asar/2182

https://ilm ziyo.com/uz/asar/2182

https://ta’lim innovatsiya.com/ru/asar/2182

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Doniyorova , K. B. qizi, Isankulova , M. H. qizi, & Baxodirxonova, F. A. qizi. (2023). TA’LIM TIZIMIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING IJOBIY TA’SIRI VA AHAMIYATI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 93–97. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4390