OSMON YORITQICHLARINING ANIQLASH USULLARI

Authors

  • Kumushoy O‘rinboyeva Andijon davlat pedagogika instituti Informatika va aniq fanlar kafedrasi o‘qituvchisi
  • Nozima To‘rayeva Fizika va astronomiya yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Keywords:

parallaks usul, yorqinlik usul, spektroskopik usul, standart usul, kosmik masofa zinapoyasi.

Abstract

Ushbu maqolada osmon yoritqichlarining masofasini aniqlashning bir necha usullari yoritib berilgan

References

Nuritdinov S.N. “Umumiy astronomiya fanidan o‘quv-uslubiy majmua”.Toshkent-2017

Sattarov I. << Astrofizika>> (1-qism darslik). T.: Iqtisod-moliya, 2009 y

Sattarov I. << Astrofizika>> (2-qism darslik). T.: Turon-Iqbol 2007 y

Tillaboyev A.M. (2021). Astronomiya fanining ilmiy-tadqiqot yutuqlarini ta’lim tizimiga qо‘llashning nazariy asoslari. Academic research in educational sciences, 2(2), 462-466.

Tillaboyev A.M. Astranomiya kursini о‘qitishda zamonaviy ilmiy-tadqiqot natijalaridan foydalanish metodikasi / Международной научной конференции «Тенденции развития физики конденсированных сред», Фергана, 2021. – С. 492-495.

Tillaboyev A.M. Astronomiya kursini elektron ta’lim resurslaridan foydalanib о‘qitish metodikasi / “Таълим сифати самарадорлигини оширишда халқаро тажрибадан фойдаланиш: муаммо ва ечимлар” мавзусидаги халқаро илмий-амалий офлайн/онлайн конференция, Чирчиқ, 2021. 490-495 б

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

O‘rinboyeva , K., & To‘rayeva , N. (2023). OSMON YORITQICHLARINING ANIQLASH USULLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 125–127. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4397