OLIY TA’LIM MUASSASASI TALABALARI BILAN O‘TKAZILADIGAN YENGIL ATLETIKA BO‘YICHA TO‘GARAK MASHG‘ULOTLARINING MAZMUNI

Authors

  • Ozoda Asqar qizi Ergasheva Farg‘ona davlat universiteti Jismoniy madaniyat kafedrasi

Keywords:

Darsdan tashqari mashg‘ulot, sport klub, sport to‘garaklari, jismoniy rivojlanish, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy qobiliyat, harakatchanlik, shaxsiy qiziqish.

Abstract

Bu maqolada, oliy ta’lim muassasalarida talabalarning yengil atletika bo‘yicha to‘garak mashg‘ulotlarini tashkillash,  uning o‘ziga xos xususiyatlari va ahamiyati haqida so‘z yuritilgan.

References

Салимов, Г. М., Холлиев, А. Э., Норбоева, У. Т., & Эргашева, О. А. (2015). Организация методов исследования через национальные подвижные игры. Молодой ученый, (11), 1484-1486.

Эргашева, О. А. К. (2022). РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАК УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. Вестник науки и образования, (10-2 (130)), 58-61.

Ergasheva, O. A. (2022). 11-12 YOSHLI O‘QUVCHILARNING TEZKORLIK SIFATINI YENGIL ATLETIKA MASHQLARI YORDAMIDA TAKOMILLASHTIRISH. IJODKOR O‘QITUVCHI, 2(24), 150-153.

Hamroyev, A. R., & Ergasheva, O. A. (2023). THE EFFECT OF ACTION GAMES ON THE PHYSICAL DEVELOPMENT AND LEVEL OF PHYSICAL FITNESS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES, 2(18), 67-71.

Hamroyev, A. R., & Ergasheva, O. A. (2023). BOSHLANGʻICH SINF OʻQUVCHILARINING JISMONIY RIVOJLANISHI VA JISMONIY TAYYORGARLIK DARAJASIGA HARAKATLI OʻYINLARNING

Qayumovna, R. M. (2021). Examining and monitoring of the impact of hypo dynamic factors on the state of physical fitness in students. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 3, 40-43.

Tursinovich, K. A., Mirzaakhmadovna, M. F., & Alijonovich, E. T. (2022). ‘Topical issues of pre-university preparation of students in the field of physical culture and sports. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 7, 253-255.

Mirzaakhmad, M. F. (2023). Development of Pedagogical Culture and Competence of Future Physical Culture Specialists in Higher Educational Institutions. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(6), 62-68.

Мамадова, Ф. (2023). BO‘LAJAK JISMONIY MADANIYAT MUTAXASSISLARINING PEDAGOGIK MADANIYATI VA KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK MODELI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(7), 266-272.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Ergasheva, O. A. qizi. (2023). OLIY TA’LIM MUASSASASI TALABALARI BILAN O‘TKAZILADIGAN YENGIL ATLETIKA BO‘YICHA TO‘GARAK MASHG‘ULOTLARINING MAZMUNI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 155–158. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4402