TIJORAT BANKLARINING LIKVIDLILIGI KOEFFITSIENTLAR USULI BO‘YICHA TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH

Authors

  • E’zoza Sodiqova O‘zbekiston Respublikasi bank-moliya akademiyasi magistri

Keywords:

likvidlik, bank, mijoz, kredit, xarajat, narx, raqobat, davlat.

Abstract

Maqolada hozirgi vaqtda eng rivojlangan bank tizimlari uchun bankning likvidligi uning kreditorlar oldidagi majburiyatlarini o‘z vaqtida, to‘liq va minimal xarajat bilan qondirish va qarz oluvchilarning naqd pulga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirishga tayyor bo‘lish qobiliyati ekanligi xususida so‘z yuritiladi. Shuningdek, tijorat banklarining likvidligini tahlil qilishning asosiy bosqichlarini o‘rganish likvidlik va bank faoliyatining boshqa ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi munosabatlar tizimini ko‘rishga yordam berishi tadqiq qilinadi.

References

Д. Мисюлин, А. Смирнов, А. Крутов. «Дистанционный анализ финансового состояния коммерческого банка. Новые подходы», «Финансист» , № 5/6, 1997, стр. 24–28.

А. Крутов, Д. Мисюлин, А. Смирнов. «Опыт анализа финансового состояния банков», «Бизнес и банки» , № 31, 1997, стр. 1–2.

Смирнов А.В., Баков И.В., Кирютенко К.В. «Методика установления лимитов на межбанковские операции», «Банковское дело» № 4, 2000 , стр. 3

E.Б. Ширинская. «Операции коммерческих банков и зарубежный опыт». Москва, «Финансы и статистика», 1993.

И.А. Аргунов. «Прибыльность и ликвидность: анализ финансового состояния банка» , «Банковский журнал», № 3, 1995, стр. 2–12.

Г.С. Панова. «Анализ финансового состояния коммерческого банка». Москва. Финансы и статистика, 1996, стр. 173.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Sodiqova, E. (2023). TIJORAT BANKLARINING LIKVIDLILIGI KOEFFITSIENTLAR USULI BO‘YICHA TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 167–170. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4405