ОЛАМНИНГ ТАБИИЙ-ИЛМИЙ МАНЗАРАСИГА ОИД МАТЕРИАЛЛАР МАЗМУНИ ВА ФИЗИКА ТАЪЛИМИ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ЎҚУВ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК ТАЛАБЛАР

Authors

  • Тохир Юлдашович Тураев Термиз давлат педагогтка институти Информатика ва уни ўқитиш методикаси кафедраси ўқитувчиси

Keywords:

компетентлик, компетенция, муҳандис, масалалар ечиш, масалалар ечиш усуллари; физик масалалар ечишга ўргатиш усуллари; физик масалаларни ечиш кўникмаларини шакллантириш босқичлари.

Abstract

Таълимнинг мақсади - асосий компетенцияларни шакллантиришдир. Шахсий баркамоллик, ривожланиш, фаол фуқаролик, ижтимоий қўшилиш ва иш билан таъминлаш учун барча шахслар учун зарур бўлган компетенциялар бу асосий комптененциялардир. Мақолада физика ўқитишда талабаларнинг компетенцияларини ошириш ва уларни физикада масалалар ечишга ўргатиш усуллари, масала ечиш кўникмаларни шакллантириш босқичлари ҳақида фикр юритилади.

References

B.Mirzaxmedov, N.G‘ofurov va boshqalar. Fizika o‘qitish nazariyasi va metodikasi Toshkent.: 2010

Э.Б.Махманов Физикадан масалалар ечиш орқали талабаларнинг физик компетентлигини ошириш. Муғаллим ҳeм ўзликсиз билимлендириў илмий методик журнал. -2020 йил. №5.2.

Djoraev M. Fizika o‘qitish metodikasi (umumiy masalalar). – Toshkent.: TDPU, 2013.

Сатторов С. Дарс жараёнида ўқувчилар онгли интизомлилигини

ривожлантиришни услубий асослари. Journal of pedagogical and psychological. studies. ISSN: 2181-4066 DOI Journal10.56017/2181-4066. https://imfaktor.com/index.php/jopaps/article/view/269/442.

Sattorov S. Foundations of social norms in education of discipline in

students of general education schools. Eur. Chem. Bull. 2023, 12(Special Issue 9), 1602-1606. https://www.eurchembull.com/issue-content/foundations-of-social-norms-in-education-of-discipline-in-students-of-general-education-schools-10073

Sattorov S. Methodological principles of developing the conscious

discipline of students in the lesson process. European Scholar Journal (ESJ)

Available. Online at:https://www.scholarzest.comVol. 4 No.06, June 2023 ISSN: 2660-5562

Sattorov S. The main factors of indiscipline among students of general

education schools, European international journal of multidisciplinary research and management studies, ISSN: 2750–8587 DOI: https://eipublication.com/index.php/eijmrms Volume: 02 Issue: 12 December 2022 Published Date: – 12–21.

Sattorov S. Discipline and the dyad of "master -study" SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 5 MAY 2023 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ https://doi.org/10.5281/zenodo.7949575.

Турдиев Н.Ш., Асадов Ю.М., Акбарова С.Н., Темиров Д.Ш. Умумий ўрта таълим тизимида ўқувчиларнинг компетенцияларини шакллантиришга йўналтирилган таълим технологиялари, Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти, Т.: 2015.-160.

Усаров Ж.Э. Компетенциявий ёндошувга асосланган давлат таълим стандартларини амалиётга жорий этиш: муаммо ва ечимлар//Физика, математика ва информатика. Т.:2016, №6. – 40-48б Yangi O‘zbekistonda ilm-fan va ta’lim jurnali Volume 1. Issue 2. April 2021 83

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Тураев , Т. Ю. (2023). ОЛАМНИНГ ТАБИИЙ-ИЛМИЙ МАНЗАРАСИГА ОИД МАТЕРИАЛЛАР МАЗМУНИ ВА ФИЗИКА ТАЪЛИМИ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ЎҚУВ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК ТАЛАБЛАР. Educational Research in Universal Sciences, 2(14 SPECIAL), 171–176. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4406