TA’LIM TIZIMIDA AXBOROT-KUTUBXONA TIZIMLARIDA FOYDALANUVCHILARNING AXBOROT EHTIYOJLARIGA MOS MANBALARNI TAQDIM ETISH

Authors

  • Nortura Qobilovich Xudayberdiyev Termiz davlat pedagogika instituti o‘qituvchi

Keywords:

Axborot, intellektual qidiruv, axborot-kutubxona, foydalanuvchilar, sun’iy intelekt, axborot ehtiyojlari, tavsiya etish tizimi.

Abstract

Ma’lumki hozirda axborot kutubxona tizimlari aholining axborot ehtiyojlarini ta’minlashning asosiy manbalaridan biri hisoblanadi va ular o‘zlarining ko‘plab foydalanuvchilariga ega. Axborot-kutubxona tizimlari katta hajmdagi qimmatli axborot resurslariga ega bo‘lib, foydalanuvchilarga kerakli adabiyotlarni topishlari uchun axborotlarni qidirish xizmatini yo‘lga qo‘yishgan. Ma’lumki qidiruv tizimlari so‘rovlarni qabul qiladi va unga mos deb hisoblangan natijalarni qaytaradi. Natijada foydalanuvchi yana taqdim etilgan ko‘plab axborot manbalari ichidan keraklisini topish muammosiga duch keladi. Bugungi kunda bir qancha axborot tizimlarida sun’iy intelektga asoslangan tavsiya etish tizimlari obyektlarni tavsiya etishda samarali qo‘llanilmoqda. Axborot kutubxona tizimlarida ham foydalanuvchilarning axborot ehtiyojlarini aniqlash va unga mos adabiyotlarni tavsiya etish orqali yuqori samaradorlilikka erishish mumkin. Ushbu maqolada tavsiya etish tizimlari yordamida foydalanuvchilarga aynan kerakli adabiyotlarni taqdim etish bo‘yicha bir qator farazlar ilgari suriladi.

References

Kochukova E. V. Information needs of scientists in the field of natural and exact sciences. Информационни бюллетенъ РБА. Moscow, 2015

Сатторов С. Дарс жараёнида ўқувчилар онгли интизомлилигини

ривожлантиришни услубий асослари. Journal of pedagogical and psychological. studies. ISSN: 2181-4066 DOI Journal10.56017/2181-4066. https://imfaktor.com/index.php/jopaps/article/view/269/442.

Sattorov S. Foundations of social norms in education of discipline in

students of general education schools. Eur. Chem. Bull. 2023, 12(Special Issue 9), 1602-1606. https://www.eurchembull.com/issue-content/foundations-of-social-norms-in-education-of-discipline-in-students-of-general-education-schools-10073

Sattorov S. Methodological principles of developing the conscious

discipline of students in the lesson process. European Scholar Journal (ESJ)

Available. Online at:https://www.scholarzest.comVol. 4 No.06, June 2023 ISSN: 2660-5562

Sattorov S. The main factors of indiscipline among students of general

education schools, European international journal of multidisciplinary research and management studies, ISSN: 2750–8587 DOI: https://eipublication.com/index.php/eijmrms Volume: 02 Issue: 12 December 2022 Published Date: – 12–21.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Xudayberdiyev , N. Q. (2023). TA’LIM TIZIMIDA AXBOROT-KUTUBXONA TIZIMLARIDA FOYDALANUVCHILARNING AXBOROT EHTIYOJLARIGA MOS MANBALARNI TAQDIM ETISH. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 183–185. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4408