РЕАЛИЯ БИРЛИКЛАРДА КЎП МАЪНОЛИЛИК ҲОДИСАСИ

Authors

  • Зиёда Мовлон қизи Касимова Ўзбекистон Миллий университети ўқитувчиси, филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Keywords:

Реалия, метафора, метонимия, синекдоха, вазифадошлик, услуб.

Abstract

Ушбу мақолада ўзбек тилидаги миллий маданий хусусиятларни билдирувчи бирликлар – реалияларда кўп маънолилик ҳодисаси ўрганилган.

References

Абдураҳмонова Д. Реалия термини хусусида // Тил ва адабиёт таълими. №8. 2016. Б. 36-38.

Жўраев К. Таржима санъати. – Т., 1982.

Қаҳҳор А. Ўтмишдан эртаклар. – Т., 1976.

Ўзбек тили лексикологияси. – Т.: Фан, 1981.

Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. – Т., 2007.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Касимова , З. М. қ. (2023). РЕАЛИЯ БИРЛИКЛАРДА КЎП МАЪНОЛИЛИК ҲОДИСАСИ. Educational Research in Universal Sciences, 2(14 SPECIAL), 186–188. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4409