TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLAR HISOBI

Authors

  • Maftuna Zokirjon qizi Maxmudova Bank-Moliya akademiyasi magistranti

Keywords:

Banklarda daromadlar, foizli daromad, foizsiz daromad, banklarda xarajatlar, foizli xarajatlar, foizsiz xarajatlar, operatsion xarajatlar, foyda va zarar.

Abstract

Ushbu maqolada banklarda daromadlar va xarajatlarni shakllantirish, uni hisobga  olish, bank faoliyati natijalari hisobini oʻrganish hamda takomillashtirish, tijorat banklarida daromad va xarajatlar tahlili ATB “Kapitalbank” misolida ko‘rib chiqilgan.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli farmoni. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida//O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – Toshkent, 2017. – № 6 (766). – B. 32.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi PF-5992-sonli “O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi”gi farmoni//Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.05.2020 y., 06/20/5992/0581-son.

Стародубцева. Е. Б. Банковские операции: Учебное пособие. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 128с

Umarov Z. A. “Tijorat banklarining moliyaviy natijalari mohiyati” Iqtisodiyot va ta’lim jurnali № 1 2006 yil

Umarov Z. A. “Banklarda buxgalteriya hisobi” darslik 2021 yil

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Maxmudova , M. Z. qizi. (2023). TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLAR HISOBI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 241–250. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4421