SOLIQ SIYOSATINI IQTISODIY FAOLLIKKA YO‘NALTIRILGAN MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Authors

  • Shohruh Qahhorov Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti “Tarmoqlar iqtisodiyoti” kafedrasi assistenti

Keywords:

soliq, soliq siyosati, tashqi bozor, iqtisodiy faollik.

Abstract

Ushbu maqolada malakatimizda soliq siyosatini iqtisodiy faollikka yo‘naltirilgan mexanizmini tubdan takomillashtirish masalalari o‘rganilgan va takliflar ilgari surilgan.

References

Niyazmetov I.M. Daromadlarni soliqqa tortish tizimini unifikatsiyalash. “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. № 2, aprel, 2018 yil

Asatullaev X.S. Iqtisodiy o‘sishni ta’minlashda davlat fiskal (byudjet-soliq) siyosati.//Soliq ma’murchiligini takomillashtirish orqali soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarning yig‘iluvchanligini oshirish. Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari.Toshkent.2018y.38-40 b.

http://www.mf.uz - O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi rasmiy sayti.

http://www.soliq.uz – O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi rasmiy sayti.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Qahhorov , S. (2023). SOLIQ SIYOSATINI IQTISODIY FAOLLIKKA YO‘NALTIRILGAN MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 261–263. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4425