O‘QITUVCHI FAOLIYATIDA PEDAGOGIK QOBILIYATLARNING O‘RNI

Authors

  • Dilnoza Abdulhamidovna Bo‘riyeva Termiz davlat pedagogika instituti Boshlang‘ich ta’lim fakulteti Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi 308 -guruh talabasi

Keywords:

O‘qituvchi, qobiliyat, qobiliyat turlari, empatiya, perseptiv, konstruktiv, kommunikativ.

Abstract

Ushbu maqolada ta’lim sifatini, o‘quvchilar bilim doirasining samaradorligini oshirish, o‘quvchilarni mustaqil ta’limga tayyorlash va ularni o‘qitish yoritib berilgan.

References

Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Toshkent, 1997 yil .

Milliy istiqlol g‘oyasi :asosiy tushuncha va tamoyillar. Toshkent, 2000yil

Abdulla Avloniy Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent, O‘zbekiston,1967 yil

Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. Toshkent 1997 yil.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Bo‘riyeva , D. A. (2023). O‘QITUVCHI FAOLIYATIDA PEDAGOGIK QOBILIYATLARNING O‘RNI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14 SPECIAL), 405–408. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4458