INTERPOLYATSION KUBATUR FORMULALAR VA UNING ALGARITMLARI

Authors

  • Behzod Rajabovich Abdullayev Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot unversiteti Buxoro tabiiy resurslarini boshqarish instituti “Matamatika va tabiiy fanlar ” kafedrasi assistenti.
  • Komiljon Hamidovich Qobilov Buxoro davlat universiteti Axborot texnologiyalari fakulteti "Amaliy matematika va dasturlash texnologiyalari" kafedrasi o‘qituvchisi.

Keywords:

interpolyatsion, kubatur, kvadratur formulalar, Gauss formulasi.

Abstract

  Buyuk matematik Gauss kvadratura nazariyasiga butunlay yangi va juda muhim g‘oyani kiritdiki, u amaliy analizning tub sohalari rivojlanishi uchun asos bo‘lib qoldi. Faraz qilaylik, ba’zi bir integrallanuvchi funksiya  o‘zgaruvchining uzluksiz oraliqni xar bir nuqtasida emas balkim, shu oraliqda yotuvchi maxsus tanlangan  nuqtalarda berilgan bo‘lsin. Biz bu yerda faqat chekli oraliqni qaraymiz.

References

Соболев С.Л. Введение в теорию кубатурных формул. – М.: Наука, 1974 – 808с.

Соболев С.Л. Некоторые применения функционального анализа в математической физике. Л.: Наука. 1988, - 333с.

Бахвалов Н.С.С Оценки снизу асимптотических характеристик классов функций с доминирующей смешанной производной, Мат. заметки, 1972, т.2. №6, -С.655 – 664.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Abdullayev , B. R., & Qobilov , K. H. (2023). INTERPOLYATSION KUBATUR FORMULALAR VA UNING ALGARITMLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 414–424. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4460