MATEMATIKA DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MASALA VA MASHQLAR¬NING AHAMIYATI

Authors

  • Zarifboy Rahimbergan o‘g‘li Sobirov Urganch innovatsion university oʻqituvchi-stajyori

Keywords:

Masala, mashq, tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, ko‘paytirish, bo‘lish, qo‘shish.

Abstract

Mazkur maqolada matematikadan  o‘quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirishda masala va mashqlarning ahamiyati haqida so‘z yuritilgan.

References

Tolipov O‘. Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari – T.: 2006.

Umirbekov A.U. SHoabdalov SH.SH. Matematikani takrorlash —Toshkent: «O‘qituvchi», 1989.

Jumayev M.E. Matematika o‘qitish metodikasi. (OO‘Yu darslik) Toshkent. “Turon-Iqbol”, 2016-yil.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Sobirov , Z. R. o‘g‘li. (2023). MATEMATIKA DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MASALA VA MASHQLAR¬NING AHAMIYATI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 460–462. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4466