RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHLANG‘ICH TA’LIMNING INTEGRATSIYASIYALASHTIRISH

Authors

  • Muslima Baxodir qizi Ummatillayeva Qo‘qon universiteti talabasi

Keywords:

Axborot, kommunikatsion texnologiyalar, raqamli texnologiya, kognitiv faoliyat, hissiy idrok, germenevtika, maktabgacha ta’lim, boshlang‘ich ta’lim, raqamlilashtirish, ta’lim, virtual dunyo, rivojlanish, globallashuv, motivatsiya, integratsiya.

Abstract

Maqolada hayotimizning barcha jabhalarini raqamlashtirish, jumladan, boshlang‘ich ta’lim integratsiyasida raqamli texnologiyalarning o‘rni, raqamlashtirish muammolari ko‘rib chiqilgan. Boshlang‘ich ta’lim integratsiyasida raqamli texnologiyalarni joriy etishning ijobiy va salbiy tomonlari, xususiyatlari va imkoniyatlari, boshlang‘ich ta’limda raqamli texnologiyalarning ahamiyati, ulardan oqilona va samarali foydalanish talablari keltirilgan.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.- http://agroxizmat.uz/oz-OZ/president

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 15-fevraldagi 66-son qarori

Boshlang‘ich ta’lim konsepsiyasi // Boshlang‘ich ta’lim, 1998, 6-son.

Umumiy o‘rta ta’limning Davlat Ta’lim Standarti va o‘quv dasturi (Boshlangich ta’lim). - Toshkent, 2017

Shahnoza, I., & Ikromjonovna, J. S. (2023). BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISHDA ERTAKLARNING O‘RNI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 806-808.

“O‘zbek xalq og‘zaki ijodi” Omonulla Madayev. 106-bet

Ikromjonovna, J. S. (2023). UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA JORIY ETILGAN YANGI DARSLIKLARNING AFZALLIK JIHATLARI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 661-663.

Jumanova, S. (2023). AUTUMN MOTIF IN THE POETRY OF USMAN AZIM. Scientific Journal of the Fergana State University, 28(2), 29.

Bromwich D. (2015). Trapped in the Virtual Classroom. The New York Review of Books.

Глазьев С.Ю. (2016). Экономика будущего. Есть ли у России шанс? / С.Ю.Глазьев. - М.: Книжный мир.

3. Виссема Й. (2016). Университет третьего поколения. Управление университетом в переходный период / Й. Виссема. - М.: Олимп-Бизнес.

Майхнер Х.Е. (2002). Корпоративные тренинги / Х.Е. Майхнер. - М.: ЮНИТИ.

Саматов, С. М., & Сайдуллаев, А. (2020). О некоторых свойствах собственного значения двухчастичного дискретного оператора Шредингера. In Modern stochastic models and problems of actuarial mathematics (pp. 114-115).

Сайдуллаев, А. Ж. (2021). Связанные состояние гамильтониана системы двух произвольных частиц на решетке. Экономика и социум, (3-2), 301-309.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Ummatillayeva , M. B. qizi. (2023). RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHLANG‘ICH TA’LIMNING INTEGRATSIYASIYALASHTIRISH. Educational Research in Universal Sciences, 2(14 SPECIAL), 523–527. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4480