TRANSFORMATORLARDA SODIR BOʻLADIGAN FIZIK JARAYONLAR

Authors

  • Maxammadjon Axmadaliеvich Mamadaliyеv Andijon mashinasozlik instituti assistеnti

Keywords:

Nyutonning birinchi konuni, elektromagnit moment stator, chulg‘am elektr yurituvchi kuchi, kollektor, mexanik to‘grilagich yakor toki, tokning o‘zgarishi, elektromagnit induksiya, aylantiruvchi moment.

Abstract

Ushbu maqolada Transformatorlar haqida umumiy ma’lumotlar. Transformatorlarning tuzilishi va ishlash prinsipi. Transformatorlarda boʻladigan jarayonlar. Trannsformatorlarning yuksiz ishlashi va qisqa tutashuv rejimlarida roʻy beradigan elektr magnit jarayonlar.Transformatorning salt ishlashlari to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan.

References

Berdiev U.T., Pirmatov N.B. Elektromexanika. Texnika oliy oquv yurtlarining “Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari” va “Elektr energetika” yoʻnalishi talabalari uchun darslik.– T.: Shams-Asa. 2014. –386 b.

Pirmatov N.B., Mustafakulova G.N., Mahmadiev Gʻ.M. «Elektr mashinalari» kursidan «Asinxron motorlarni loyihalash». Oʻquv qoʻllanma. -T.: ToshDTU, 2013. –95 b.

Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari. Darslik.-T.: Oʻzbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2011. – 408 b.

Ibrohimov U. Elektr mashinalari. Oʻquv qoʻllanma. – T.:Oʻqituvchi, 2001.

Siddiqov I. H. et al. KUCH TRANSFORMATORLARINING ZAMONAVIY MIKROPROTSESSORLI HIMOYASI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 277-280.

Zakirova Irodaxon Zakrullayevna, Mamadaliyev Muhammadjon Ahmadaliyevich. Eletric download diagrams and selection of electric engine power (2022.april) European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. MSS Ugli… - … International Journal of Multidisciplinary Research and …,

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Mamadaliyеv M. A. (2023). TRANSFORMATORLARDA SODIR BOʻLADIGAN FIZIK JARAYONLAR. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 548–552. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4485