TA’LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV USUL VA USLUBLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Authors

  • Zafar Qulmatov Jizzax davlat pedagogika universiteti Maktab menejmenti yo‘nalishi talabasi.

Keywords:

interfaol muloqot, pedagogik dasturiy vositalar, kommunikatsion xizmat, pedagogik qobiliyat, yaratuvchanlik, innovatsion metodlar, zamonaviy axborot texnologiyalari, web-texnologiyalar.

Abstract

Ushbu maqola Ta’lim muassasalarida boshqaruv usul va uslublarini takomillashtirish haqida bo‘lib mavzu yuzasidan tadqiqotchi olimlarning fikr va mulohazalari chuqur o‘rganib chiqildi. Hozirgi axborot texnologiyalar davrida innovatsion va elektron dasturlardan foydalanish nafaqat IT sohasida, balki ta’lim tizimida ham o‘z o‘rnini topib bormoqda. Pedagogika ta’lim muassasalarining yagona axborot makonini joriy etilishi pedagogik ta’limning sifatini va axborot ta’minotini rivojlanishiga yaxshi sharoit yaratib beradi.

References

Aleks Muur. Ta’lim berish va ta’lim olish: pedagogika, ta’lim dasturi va tarbiya. -Rutledj. Ikkinchi nashr. 2012. 202-bet.

Egamberdiyeva N.M. "Ijtimoiy pedagogika"- T.: A. Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009 y.

Hasanboyev J. va boshqalar. Pedagogika. -T.:2011 y. Noshir nashriyoti.

Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch. Toshkent, "Ma’naviyat", 2008.

Mavlanova R. va boshqalar. Pedagogika nazariyasi va tarixi.- T.: 2010 y. "Fan va texnologiya" nashriyoti. 461 bet.

Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. "O‘zbekiston" NMIU, 2017. - 485 bet. 7. Usmonov M. T. Information Security Policy. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 70-73.

https://ilm ziyo.com/uz/asar/2182

https://ta’lim innovatsiya.com/ru/asar/2182

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Qulmatov , Z. (2023). TA’LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV USUL VA USLUBLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 562–565. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4488