PSIXIK JARAYONLARNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TADQIQOTLARI

Authors

  • M.L Umedjanova Buxoro davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi
  • F.F G‘aybillayev Buxoro davlat pedagogika instituti talabasi

Keywords:

eksperement, globallashuv, innovatsion, metod, oreintatsiya, endogen, model, motiv, kognitiv, intellekt, korrelyatsiya, qobiliyat, neyropsixologiya, patologiya senso-motor analiz, sintez, korteks, dinamika, anomaliya.

Abstract

Maqolada oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak psixologlar mustaqil ishlash jarayoniga tayyorlashda ularning intellektual qobiliyatlarini qo‘llash bilan bog‘liq bo‘lgan psixik jarayonlarning zamonaviy pedagogik-psixologik metodlari ba’zi jihatlari mazmun mohiyati yoritilgan.

References

Z.Nishonova, D. Qarshiyeva. Eksperimental psixologiya. Т., «Fan va texnologiya», 2007,92 bet.

Балашова Е. Ю., Ковязина М. С. Нейропсихологическая диагностика в вопросах и ответах. — 2012.

Методы нейропсихологического обследования детей/ Под общей редакцией Т. В. Ахутиной — 2016.

Ахутина Т. В., Пылаева Н. М. Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход //СПб.: Питер. — 2008

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Umedjanova , M., & G‘aybillayev , F. (2023). PSIXIK JARAYONLARNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TADQIQOTLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 587–590. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4493