UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI TAYYORLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Authors

  • Sardor Xolmurod o‘g‘li Mamaraimov O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
  • Farrux Muxiddin o‘g‘li Karimov O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
  • Nodirbek Bahrin o‘g‘li Normuradov O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
  • Ixtiyor Davlataliyevich G‘aniboyev O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
  • Farrux Choriyorovich Ziyayev O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Keywords:

Sakrovchi, o‘quv jarayoni, uzunlikka sakrash, samaradorlik.

Abstract

Maqolada sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodologiyasi uchun muhim bo‘lgan muammo – sportchilarni yugurib kelib uzunlikka sakrashga tayyorlash samaradorligini oshirish masalasiga bag‘ishlangan.

References

Солиев, И. Р., Смурыгина, Л. В., Олимов, М. С., Расулова, Т. Р., Иванова-Тюрина, В. В., & Каримов, Ф. М. (2021). ЎРТА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИ МУСОБАҚАЛАРГА ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(2), 100-109.

Xoʻjamkeldiyev, G. S., G‘Aniboyev, I. D., Ziyayev, F. C., & Karimov, F. M. (2021). KICHIK RAZRYADLI O‘RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILARNING MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI. Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(3), 270-274.

Ziyayev, F. C., & Karimov, F. M. (2021). YENGIL ATLETIKA SPORT TURINI RIVOJLANTIRISHDA UMUMIY O‘RTA T’ALIM MAKTABLARINING JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA YENGIL ATLETIKA TURLARINI O ‘RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH SAMARADORLIGI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(3), 348-355.

Ортиқов, М., Солиев, И. Р., Каримов, Ф. М., Султонов, У. И., & Умматов, Н. Р. (2021). Биатлончиларни мусобақаларга тайёрлашда машғулот юкламалари воситаларининг оптималалштириш. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(4), 156-163.

Каримов, Ф. М., Ғанибоев, И. Д., Хўжамкелдиев, Ғ. С., & Зияев, Ф. Ч. (2021). БОШЛАНҒИЧ ИХТИСОСЛИК ГУРУҲИДАГИ УЗУНЛИККА САКРОВЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ДЕПСИНИШ КУЧИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(4), 119-125.

Ziyayev, F. C., Xoʻjamkeldiyev, G. S., G‘Aniboyev, I. D., & Karimov, F. M. (2021). O ‘RTA MASOFAGA YUGURUVCHI YENGIL ATLETIKACHILARNI MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI SAMRADORLIGINI OSHIRISH. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(4), 78-90.

Ch, Z. F. (2022). YENGIL ATLETIKACHILARNI UZUNLIKKA SAKROVCHANLIGINI MAXSUS MASHQLAR YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH. PEDAGOGS jurnali, 18(1), 183-185.

Ziyayev, F. C., Gʻaniboyev, I. D., Xo‘Jamkeldiyev, G. S., Karimov, F. M., & Yusupov, I. A. (2022). BOSQON ULOQTIRUVCHI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA MODELLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIGINI ANIQLASH. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(10), 280-285.

Yusupov, I. A., Gʻaniboyev, I. D., Ziyayev, F. C., Xo‘Jamkeldiyev, G. S., & Karimov, F. M. (2022). O‘ZBEKISTONDA YENGIL ATLETIKA BO‘YICHA YOPIQ INSHOATLARDA O‘TKAZILGAN 2021-2022-YILDAGI O‘ZBEKISTON CHEMPIONATI MUSOBAQALARINING TAHLILI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(10), 293-300.

Ғанибоев, И. Д., Зияев, Ф. Ч., Хўжамкелдиев, Ғ. С., Каримов, Ф. М., & Юсупов, И. А. (2022). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЕНГИЛ АТЛЕТИКА МАШҚЛАРИНИ ЎЗИДА МУЖАССАМЛАШТИРГАН ХАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ОРҚАЛИ БОЛАЛАРНИ ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИ ТАРБИЯЛАШ. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(10), 286-293.

Xoʻjamkeldiyev, G. S., Gʻaniboyev, I. D., Ziyaev, F. C., Karimov, F. M., & Yusupov, I. A. (2022). AHOLI OʻRTASIDA OMMAVIY YUGURISHNING AHAMIYATI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(10), 120-125.

Karimov F. M. i dr. BOSHLANGʻICh IXTISOSLIK GURUHIDAGI UZUNLIKKA SAKROVCHI QIZLARNING DEPSINISH KUCHINI RIVOJLANTIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – T. 1. – №. 4. – S. 119-125

Yusupov, I. A., Ismoilova, D. T., Shirinov, S. B., Mamaraimov, S. X., & Normurodov, N. B.(2021). O‗ZBEKISTON YENGIL ATLETIKACHILARINING CHET EL MUSOBAQALARIDA 2018-2021-YILLLARDAGI ISHTIROKI TAHLILI. CENTRAL ASIAN RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES (CARJIS), 1(3), 304-312.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Mamaraimov , S. X. o‘g‘li, Karimov , F. M. o‘g‘li, Normuradov , N. B. o‘g‘li, G‘aniboyev , I. D., & Ziyayev , F. C. (2023). UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI TAYYORLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 725–729. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4516