YOSH YENGIL ATLETIKACHI SPORTCHILARNI UZUNLIKKA SAKRASH TURIGA SARALASHDA JISMONIY SIFATLARINI RIVОJLANTIRISH

Authors

  • Sardor Xolmurod o‘g‘li Mamaraimov O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
  • Farrux Muxiddin o‘g‘li Karimov O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
  • Nodirbek Bahrin o‘g‘li Normuradov O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
  • Ixtiyor Davlataliyevich G‘aniboyev O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
  • Farrux Choriyorovich Ziyayev O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Keywords:

Sakrash, tezkorlik, masofa, jismoniy rivojlanish, jismoniy tayyorgarlik, harakatlanish.

Abstract

Yengil atletikaning yugurib kelib uzunlikka sakrash turi bugungi kunda eng ko‘p rivоjlangan turlaridan biri hisoblanadi. Sakrash o‘zining ko‘p yillik tariхida juda tеzda rivоjlanib kеldi. Yengil atletikaning yugurib kelib uzunlikka sakrash turlarida spоrt ko‘rsatkichlarining o‘sishi dunyo sport maydonlaridagi raqobatning ahamiyati juda kattadir. Buning natijasida yugurib kelib uzunlikka sakrash tехnikasida, taktikasida mashg‘ulotlar jarayoni va vоsitalarida yangi usullari hamda uslublari paydо bo‘la bоshladi.

References

Солиев, И. Р., Смурыгина, Л. В., Олимов, М. С., Расулова, Т. Р., Иванова-Тюрина, В. В., & Каримов, Ф. М. (2021). ЎРТА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИ МУСОБАҚАЛАРГА ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(2), 100-109.

Xoʻjamkeldiyev, G. S., G‘Aniboyev, I. D., Ziyayev, F. C., & Karimov, F. M. (2021). KICHIK RAZRYADLI O‘RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILARNING MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI. Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(3), 270-274.

Ziyayev, F. C., & Karimov, F. M. (2021). YENGIL ATLETIKA SPORT TURINI RIVOJLANTIRISHDA UMUMIY O‘RTA T’ALIM MAKTABLARINING JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA YENGIL ATLETIKA TURLARINI O ‘RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH SAMARADORLIGI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(3), 348-355.

Ортиқов, М., Солиев, И. Р., Каримов, Ф. М., Султонов, У. И., & Умматов, Н. Р. (2021). Биатлончиларни мусобақаларга тайёрлашда машғулот юкламалари воситаларининг оптималалштириш. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(4), 156-163.

Каримов, Ф. М., Ғанибоев, И. Д., Хўжамкелдиев, Ғ. С., & Зияев, Ф. Ч. (2021). БОШЛАНҒИЧ ИХТИСОСЛИК ГУРУҲИДАГИ УЗУНЛИККА САКРОВЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ДЕПСИНИШ КУЧИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(4), 119-125.

Ziyayev, F. C., Xoʻjamkeldiyev, G. S., G‘Aniboyev, I. D., & Karimov, F. M. (2021). O ‘RTA MASOFAGA YUGURUVCHI YENGIL ATLETIKACHILARNI MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI SAMRADORLIGINI OSHIRISH. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(4), 78-90.

Ch, Z. F. (2022). YENGIL ATLETIKACHILARNI UZUNLIKKA SAKROVCHANLIGINI MAXSUS MASHQLAR YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH. PEDAGOGS jurnali, 18(1), 183-185.

Ziyayev, F. C., Gʻaniboyev, I. D., Xo‘Jamkeldiyev, G. S., Karimov, F. M., & Yusupov, I. A. (2022). BOSQON ULOQTIRUVCHI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA MODELLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIGINI ANIQLASH. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(10), 280-285.

Yusupov, I. A., Gʻaniboyev, I. D., Ziyayev, F. C., Xo‘Jamkeldiyev, G. S., & Karimov, F. M. (2022). O‘ZBEKISTONDA YENGIL ATLETIKA BO‘YICHA YOPIQ INSHOATLARDA O‘TKAZILGAN 2021-2022-YILDAGI O‘ZBEKISTON CHEMPIONATI MUSOBAQALARINING TAHLILI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(10), 293-300.

Ғанибоев, И. Д., Зияев, Ф. Ч., Хўжамкелдиев, Ғ. С., Каримов, Ф. М., & Юсупов, И. А. (2022). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЕНГИЛ АТЛЕТИКА МАШҚЛАРИНИ ЎЗИДА МУЖАССАМЛАШТИРГАН ХАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ОРҚАЛИ БОЛАЛАРНИ ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИ ТАРБИЯЛАШ. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(10), 286-293.

Xoʻjamkeldiyev, G. S., Gʻaniboyev, I. D., Ziyaev, F. C., Karimov, F. M., & Yusupov, I. A. (2022). AHOLI OʻRTASIDA OMMAVIY YUGURISHNING AHAMIYATI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(10), 120-125.

Karimov F. M. i dr. BOSHLANGʻICh IXTISOSLIK GURUHIDAGI UZUNLIKKA SAKROVCHI QIZLARNING DEPSINISH KUCHINI RIVOJLANTIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – T. 1. – №. 4. – S. 119-125

Yusupov, I. A., Ismoilova, D. T., Shirinov, S. B., Mamaraimov, S. X., & Normurodov, N. B.(2021). O‗ZBEKISTON YENGIL ATLETIKACHILARINING CHET EL MUSOBAQALARIDA 2018-2021-YILLLARDAGI ISHTIROKI TAHLILI. CENTRAL ASIAN RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES (CARJIS), 1(3), 304-312.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Mamaraimov , S. X. o‘g‘li, Karimov , F. M. o‘g‘li, Normuradov , N. B. o‘g‘li, G‘aniboyev , I. D., & Ziyayev , F. C. (2023). YOSH YENGIL ATLETIKACHI SPORTCHILARNI UZUNLIKKA SAKRASH TURIGA SARALASHDA JISMONIY SIFATLARINI RIVОJLANTIRISH. Educational Research in Universal Sciences, 2(14 SPECIAL), 736–741. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4518

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.