BO‘LAJAK O‘QITUVCHI KASBIY TAYYORGARLIGIGA DOIR ETIKET QOIDALARINI TARKIB TOPTIRISHDA MULOQOTNING O‘RNI

Authors

  • Mahliyo Norbutayevna Ko‘chkinova Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika va Psixologiya mutaxassisligi 2-bosqich magistranti
  • Dilrabo Ibrohim qizi Rahmonova Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika va Psixologiya mutaxassisligi 2-bosqich magistranti
  • Mavluda Suvon qizi Rahmonova Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta’lim) mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Keywords:

muloqot, shakl, vosita, tamoyil, pedagog, ustuvorlik, kommunikatsiya, kasbiy faoliyat, fenomen, bilim, aloqadorlik, ko‘nikma

Abstract

Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchi kasbiy tayyorgarligiga oid etiket qoidalarini tarkib toptirishda muloqotning ahamiyati, o‘ziga xos xususiyatlari hamda o‘qitivchi muloqotning vazifalari, shakllari, tarkibiy qismlari haqida so‘z boradi.

References

Sh.Toshpo‘latova, M.A’zamova “Umumiy pedagogika - T.: Ma’naviyat 2019 y.

Kayumova N. “Umumiy pedagogika”. TDPU nashriyoti T:. 2013 y. 14b

Qayumova N.M. ““Umumiy pedagogika” TDPU nashriyoti -T.: 2017 y.

Sodiqova Sh. “Umumiy pedagogika. To‘ldirilgan qayta nashr. –T.: TDPU, 2017

Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – T.2018. 12-14-b

Sodiqova SH.A. “Umumiy pedagogika”, “Tafakkur sarchashmalari” -T.: 2013 y.

To‘raxonova Z, Sayriddinov D. “O‘qituvchining ma’naviy qiyofasi” O‘quv qo‘llanma T- “Sharq nashriyoti” 2016-y 46-47-b

Xasanboeva O. U. va boshq. O‘qituvchilik psixologiyasi. T.: Ilm ziyo. 2019 y 123-b

Ko‘chkinova Mahliyo Norbutayevna «Tarbiyachi ish faoliyatida oila bilan hamkorlik jarayonining o‘rni”; “ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ХХI ВЕКЕ» jurnali №(A3-20210608)

Ko‘chkinova Mahliyo Norbutayevna, Ubaydullayeva Shohista Hidoyatillo qizi, “O‘quvchi yoshlar tarbiyasida diniy ekstrimizm va terrorizm tahdidi va ularni bartaraf etishning mavjud sharoitlari” Pedagog ilmiy jurnali 6-tom, 2-son, 2023-yil. https://www.bestpublication.org/

Karayev Abdumalik Umirovich, Ko‘chkinova Mahliyo Norbutayevna, O‘qituvchi kasbiy – pedagogik tayyorgarligining psixologik tahlili INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE British International Science Conference

“Bolani maktab ta’limiga tayyorlashning psixologik masalalari”; Polish science journal

Ko‘chkinova Mahliyo Norbutayevna “Umum ta’lim maktablari o‘qituvchilari kasbiy tayyorgarligiga oid etiket qoidalarining tadqiqot sifatida o‘rganilishi”; ”Yangi O‘zbekistonda pedagogika va psixologiya fanlari rivoji: muammo va yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman.

Rahmonova Dilrabo Ibrohim qizi, Nazar Rahmatulllayevich Ashurov “Zamonaviy o‘qituvchi va uning obrazi” Academic Research educational sciences.

Dilrabo Rahmonova “Sinf rahbarining oila va jamoatchilik bilan hamkorligini tashkil etish” Educational and pedagogical sciences.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Ko‘chkinova , M. N., Rahmonova , D. I. qizi, & Rahmonova , M. S. qizi. (2023). BO‘LAJAK O‘QITUVCHI KASBIY TAYYORGARLIGIGA DOIR ETIKET QOIDALARINI TARKIB TOPTIRISHDA MULOQOTNING O‘RNI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 778–783. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4527