KATTA SHAHARLARNING ELEKTR TA’MINOT TIZIMLARI VAYUQORI KUCHLANISHLI CHUQUR KIRISH TARMOQLARINI QO‘LLANILISHI

Authors

  • Abduraxim Dexkanovich Taslimov Toshkent davlat texnika universiteti
  • Dilshodbek Koraboevich Abduxalilov Andijan mashinsozlik instituti

Keywords:

Shahar, elektr energiya, elektr ta’minoti tizimi, elektr qurilma, chuqur kirish tarmoq va axoli soni.

Abstract

Ushbu  maqolada  katta  shaharlarning  elektr  ta’minot  tizimlari  va ularning rivojlantirishga oid usullar keltirilgan.

Shaharlarning ortishi va elektr energiyasining iste’mol qilish dinamikasini taxlil qiladigan bo‘lsak, zamonaviy jamiyat rivojlanishining o‘ziga xos xususiyati shaharlar soni  va  shahar aholisining jadal ortishi bilan bog‘liqdir. Shaharla va ularning hududlarida bunday ortish elektr energiyasi iste’molining sezilarli darajada oshishiga olib keladi. 

References

Акчурина С.А. Диссертация по теме «Многокритериальная

оптимизация параметров системы электроснабжения периферийных районов крупных городов с применением глубоких вводов высокого напряжения». Москва. 2013.

Алексеев Б.А. Подстанции глубокого ввода. Энергоэксперт. 2009.

Бударгин О.М., Мисриханов М.Ш., Рябченко В.Н. Перспективы

применения газоизолированных линий в современных электропереда- чах высокого и сверхвысокого напряжений. ЭЛЕКТРО, 2011. №1. С.2-

Вариводов В.Н., Брянцев А.М. Особенности технической политики

в электрических сетях мегаполисов. Энергоэксперт. 2007. №1. С.18-25.

Taslimov A.D., Abduxalilov D.K., Elektr ta’minoti tizimini elektr samaradorligini chuqur kiritilgan tarmoq asosida ishonchliligini oshirish usullari. Tezis 24-26 2022 yil

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Taslimov , A. D., & Abduxalilov , D. K. (2023). KATTA SHAHARLARNING ELEKTR TA’MINOT TIZIMLARI VAYUQORI KUCHLANISHLI CHUQUR KIRISH TARMOQLARINI QO‘LLANILISHI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14 SPECIAL), 784–789. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4528