O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Authors

  • Jumanova Shahnoza Ikromjonovna Qo‘qon universiteti dosenti, v.b (PhD)
  • Xodjayeva Muazzamxon Qo‘qon universiteti talabasi

Keywords:

Axborot texnologiyalari, o‘qish savodxonligi, ta’lim texnologiyasi, raqamli ta’lim, savodxonlik ko‘nikmalari, sinf texnologiyasi, interaktiv ta’lim, elektron ta’lim, ta’limda AKT, raqamli savodxonlik, onlayn manbalar, ta’lim innovatsiyasi

Abstract

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda o‘qish savodxonligi darslarini o‘qitishda axborot texnologiyalarining muhim roli o‘rganildi. Savodxonlik darslariga axborot texnologiyalarini joriy etish o‘rganish jarayonining dinamik va qiziqarli tajribasini taqdim etishi orqali o‘quvchilarga sezilarli foyda keltirishi, texnologiyaning an’anaviy o‘qish yondashuvlariga transformatsion ta’siriga urg‘u berib, savodxonlik ta’limi bilan bog‘liq muammolarni qanday samarali hal qilishi mumkinligi haqida tushuncha berilgan. Shuningdek, texnologiyadan foydalangan holda o‘rganish jarayonini qay tarzda osonlashtirish, o‘quvchilarga sinfda va sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda interfaol usullarda o‘qish materiallari bilan shug‘ullanish imkonini berishi muhokama qilinadi.

References

.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.- http://agroxizmat.uz/oz-OZ/president

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 15-fevraldagi 66-son qarori

Boshlang‘ich ta’lim konsepsiyasi // Boshlang‘ich ta’lim, 1998, 6-son.

Umumiy o‘rta ta’limning Davlat Ta’lim Standarti va o‘quv dasturi (Boshlangich ta’lim). - Toshkent, 2017

Shahnoza, I., & Ikromjonovna, J. S. (2023). BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISHDA ERTAKLARNING O‘RNI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 806-808.

“O‘zbek xalq og‘zaki ijodi” Omonulla Madayev. 106-bet

Ikromjonovna, J. S. (2023). UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA JORIY ETILGAN YANGI DARSLIKLARNING AFZALLIK JIHATLARI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 661-663.

Jumanova, S. (2023). AUTUMN MOTIF IN THE POETRY OF USMAN AZIM. Scientific Journal of the Fergana State University, 28(2), 29.

Bromwich D. (2015). Trapped in the Virtual Classroom. The New York Review of Books.

Глазьев С.Ю. (2016). Экономика будущего. Есть ли у России шанс? / С.Ю.Глазьев. - М.: Книжный мир.

3. Виссема Й. (2016). Университет третьего поколения. Управление университетом в переходный период / Й. Виссема. - М.: Олимп-Бизнес.

Майхнер Х.Е. (2002). Корпоративные тренинги / Х.Е. Майхнер. - М.: ЮНИТИ.

Саматов, С. М., & Сайдуллаев, А. (2020). О некоторых свойствах собственного значения двухчастичного дискретного оператора Шредингера. In Modern stochastic models and problems of actuarial mathematics (pp. 114-115).

Сайдуллаев, А. Ж. (2021). Связанные состояние гамильтониана системы двух произвольных частиц на решетке. Экономика и социум, (3-2), 301-309

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Jumanova Shahnoza Ikromjonovna, & Xodjayeva Muazzamxon. (2023). O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14 SPECIAL), 806–814. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4532