BIOLOGIYA FANINI O‘QITISH JARAYONIDA O‘QUVCHILARNING BILISH FAOLLIGINI OSHIRISH METODIKASI

Authors

  • Mahfuza Odilova Zarmed universiteti Tibbiyotda boshlang‘ich fanlari kafedrasi o‘qituvchisi

Keywords:

biologiyani o‘qitish metodikasi; GEF; kognitiv faoliyatni faollashtirish; o‘lkashunoslik materiallari; uslubiy metodlar.

Abstract

Ushbu maqolada muallif o‘rta maktab o‘quvchilarida hamda OTM talabalari o‘rtasida kognitiv faollikni rivojlantirish muammosini ilgari surdilar. Maktab biologiyasini o‘qitish nazariyasi va metodikasi amaliyotida ushbu muammo ta’limga federal davlat ta’lim standartining kiritilishi bilan bog‘liq bo‘lib qolmoqda. Yuqoridagi muammoni hal qilish uchun mualliflar "inson va uning salomatligi" va "umumiy biologiya" kurslari misolida Respublika maktablari o‘quvchilarining bilim faolligini oshirishning turli uslubiy usullarini ko‘rib chiqadilar maktab biologiyasi. Mualliflar tomonidan taklif etilgan usullar va uslubiy usullar talabalar tomonidan olingan bilimlarning amaliy ahamiyatini ochib berishga, ularni yovvoyi tabiat qonuniyatlarini bilish qobiliyatiga ishontirishga, o‘z bilimlarini mustaqil ravishda to‘ldirish istagini uyg‘otishga imkon beradi. Mualliflarning fikriga ko‘ra, biologiya darslarida bunday usullardan biri talabalarning biologlar va shifokorlar bilan uchrashuvlarini tashkil etish va mintaqaviy o‘lkashunoslik materiallaridan maksimal darajada foydalanishni o‘z ichiga oladi. Ulardan foydalanish nafaqat o‘quvchilarning sub’ektiv pozitsiyasini ta’minlaydi, balki ta’lim sifati, qiziqishi va motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi. Zamonaviy maktab nafaqat o‘quvchilarda ma’lum bilimlar to‘plamini shakllantirishi, balki o‘z-o‘zini tarbiyalash, o‘z qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarish istagini uyg‘otishi kerak.

References

Пасечник В.В. Организация учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках биологии [Текст] / В.В. Пасечник // Биология в школе. — 2014. — № 3. — С. 21–26.

Совершенствование содержания образования в школе [Текст] / Под ред. И.Д. Зверева, М.П. Кашина. — М.: Педагогика, 1985. — 272 с.

M.Odilova. Physiology of Plant Cells. European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE) Volume 2 | Issue 4 | ISSN: 2795-8612 – 1-7.

Odilova M.O. Teaching the topic of phenolic compounds in the resistance of plants to external factors in biology classes. Modern Journal of Social Sciences and Humanities ISSN: 2795-4846 Vol. 4 (2022) - 455-457.

Odilova M.O. Drought and salinity resistance properties of sorghum bicolor. Theoretical and empirical scientific research: concept and trends. 125-129.

Одилова Махфуза. Қора-қир кўлидаги сувнинг физик-кимёвий таркиби. Pedagogik mahorat Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 2021, № 3

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Odilova , M. (2023). BIOLOGIYA FANINI O‘QITISH JARAYONIDA O‘QUVCHILARNING BILISH FAOLLIGINI OSHIRISH METODIKASI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14 SPECIAL), 883–890. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4550