ESKI AXSI SHAHAR YODGORLIGINING ARXEOLOGIK TOPOGRAFIKASI (arxeologik tadqiqotlar asosida)

Authors

  • Jamshidbek Xoldorov Namangan viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyi ilmiy xodimi

Keywords:

Eski Axsi, qo‘rg‘on, shaxriston, rabod, shurf, hamom, tanga, “Ochiq osmon ostida muzey”, arxeologiya.

Abstract

Ushbu maqola orqali Namangan viloyati To‘raqo‘rg‘on tumani hududida joylashgan Eski Axsi (Axsikent) arxeologik yodgorligining arxeologik jihatdan o‘rganilish orqali arxeolog olimlarning yodgorlik topografik xaritasini yaratish maqsadida olib borilgan ishlar natijasi haqida to‘xtalib o‘tilgan. Bundan tashqari bugungi kunda arxeologiya parki uchun tanlangan ushbu yodgorlikning tarixiy ahamiyati haqida ma’lumotlar berilgan. 

References

Абдулхамид Анарбаев «Ахсикет - столица древней Ферганы» Ташкент. «Tafakkur» 2013

Анарбаев А. Ильясова С. «Раскопки ремесленного квартала на городище Эски-Ахси». O‘zbekiston moddiy madaniyati tarixi 2000 №27 212 с.

Анарбаев А.А. Ахсикент в древности и средневековье (итоги и перспективы исследования) // СА. №1. С. 174-187. М., 1988. Анарбаев, 1988.

Анарбаев А.А. Исследования на городище Эски Ахсы // АО 1985 года. С. 586. М., 1987. Анарбаев, 1988.

Анарбаев А.А., Ахраров И.А. Водоснабжение средневекового города Ферганы (по материалам Ахсикета) // ТД Конференции, посв. 80-летию Я.Г. Гулямова. С. 19-20. Ташкент, 1988.

Анарбаев, 1983. Анарбаев А.А. Работы на городище Ахсикет // АО 1981 года. С. 450. М., 1983. Анарбаев, 1987.

Хўжаев А. «Қадимги Фарғона давлатининг илк пойтахти ҳақида». Водийнома 2016 №2.

Чуланов Г. «Городище Ахсикент». Советская археология 1963 №3.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Xoldorov , J. (2023). ESKI AXSI SHAHAR YODGORLIGINING ARXEOLOGIK TOPOGRAFIKASI (arxeologik tadqiqotlar asosida). Educational Research in Universal Sciences, 2(14 SPECIAL), 909–914. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4555