XX-ASR OXIRI VA XXI-ASR BOSHLARIDA OʻZBEK SHEʼRIYATIDA TABIAT, JAMIYAT VA LIRIK QAHRAMONNING TASVIRLANISHI

Authors

  • Akbar Jumanov JDPU o‘qituvchisi

Keywords:

O‘zbek adabiyoti, she’riy an’analar, shoir, ilhom manbai, baddiy, g‘oyaviy, madaniyat.

Abstract

Ushbu maqolada XX-asr oxiri va XXI-asr boshlarida oʻzbek sheʼriyatida tabiat, jamiyat va lirik qahramonning tasvirlanishi borasida so‘z boradi.

References

Bоbоyеv T. Adabiyotshunоslik asоslari. – Tоshkеnt: O‘zbеkistоn, 2001. – 560 b. 2.Bоltabоyеv H. Nasr va uslub. – Tоshkеnt: Fan, 1992. – 104 b.

Duysеnbayеv О. O‘tkir Hоshimоv ijоdida оna оbrazi. Fil.fan.nоmz.diss.avtоrеfеrati. - Tоshkеnt, 2012, 26 b. 68

Hоzirgi o‘zbеk adabiyotining milliy o‘ziga хоsligi. -Tоshkеnt: Fan, 1984. – 200 b.

Hamdamov U. Yangilanish ehtiyoji. – Tоshkеnt: Fan, 2007. – 196 b.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Jumanov, A. (2023). XX-ASR OXIRI VA XXI-ASR BOSHLARIDA OʻZBEK SHEʼRIYATIDA TABIAT, JAMIYAT VA LIRIK QAHRAMONNING TASVIRLANISHI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14 SPECIAL), 971–973. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4568